Oefeningen tot 20 rubriceren

In onze rekenmethode wordt er doorgaans weinig aandacht besteed aan het rubriceren van oefeningen. 
Nochtans moeten mijns inzien de leerlingen eerst uitvissen welk type oefening ze voor zich krijgen vooraleer ze de juiste oplossingsstrategie kunnen kiezen.

Hier een werkblaadje met een rubriceeroefening.

Download werkblad