getallen tot 100

Werkblaadjes rond het herkennen van de getallen tot 100.
Beide werkblaadjes zijn gemaakt met de werkbladfabriek tot 100.
Je kunt instellen of je MAB- materiaal of kwadraatbeelden (of beide) wil gebruiken.

Blaadje met getalbeeld

Blaadje met MAB