Schrijven : verzamelen

Kies woorden uit het woordveld om de zinnen af te maken.
Schrijf ze daarna netjes over.

Download werkblad